2010

A világgazdaság és magyar gazdaság helyzete és 2010. évi kilátásai

Készült a Gazdasági és Szociális Tanács számára, A tanulmányt készítő munkacsoport: Palócz Éva (kutatásvezető), Bartha Attila, Gém Erzsébet, Gyukics Rita, Klauber Mátyás, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Vakhal Péter, megjelent: Budapest, 2010 február.

A lakosság nemzetgazdasági szintű vásárolt fogyasztásának (fizetőképes keresletének): ezen belül az FMGC, szépség szektor, pénzügyi szektor keresletének, illetve fogyasztásának előrejelzése

Budapest, 2010.

Versenyhelyzet és válság a tejpiacon 2008 – 2009

Részanyag a Gazdasági Versenyhivatal „Kaleidoszkóp” c. kiadványa számára, a Pénzügykutató Zrt. megbízásából. Kutatásvezető: Szabó Márton. Budapest 2010.

Állami és uniós támogatások. A versenyviszonyokra gyakorolt hatás gazdasági válság idején

Részanyag a Gazdasági Versenyhivatal „Kaleidoszkóp” c. kiadványa számára, a Pénzügykutató Zrt. megbízásából. Kutatásvezető Klauber Mátyás, Budapest, 2010.

A magyar makrogazdaság szerkezetének alakulása a rendszerváltás után, a makrogazdaság szerkezetének átalakítása a fenntarthatóság irányába

Készült a Miniszterelnöki Hivatal Fenntartható Fejlődési Tanácsa számára. A tanulmányt készítő munkacsoport tagjai: Bartha Attila, Kiss Attila (Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.), Kulcsár Péter (Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.), Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Palócz Éva, Páczi Erzsébet, Szabó Márton, Vakhal Péter, Gyukics Rita. Szerkesztette és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva. Budapest, 2010.

Zöldség-gyümölcs szektortanulmány készítése Montenegró számára

Szakértői munka az Európai Bizottság megbízásából az IPARD program keretében. Kutatásvezető: Szabó Márton

Agrárrendtartási és kereskedelmi törvények egyes beszállítói-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalatai

A tanulmányt készítő munkacsoport: Klauber Mátyás (kutatásvezető), Tóth Zsófia, Vakhal Péter, megjelent: Kopint-Tárki Zrt., Budapest, 2010.

Egyes élelmiszeripari ágazatok költség-, ár-, jövedelemviszonyainak vizsgálata a vertikális láncban és ennek versenyre gyakorolt hatása

A tanulmányt készítő munkacsoport: Szabó Márton (kutatásvezető), Vakhal Péter, megjelent: Kopint-Tárki Zrt., Budapest, 2010.

A TÁMOP/TIOP midt-term értékelése

Értékelő jelentés az NFÜ-vel kötött szerződés alapján. Az elemzést a TÁRKI Zrt, a KOPINT-TÁRKI Zrt, és a PPH Értékelő Kft konzorciuma készíti. A tanulmányt készítő munkacsoport (Kopint-Tárki): Bartha Attila (a munkacsoport vezetője), Vakhal Péter, megjelent: Kopint-Tárki Zrt., 2010.

Jelentés a magyar gazdaságról 2010

A tanulmányt készítő munkacsoport: Palócz Éva (a munkacsoport vezetője), Bartha Attila, Gém Erzsébet, Gyukics Rita, Klauber Mátyás, Matheika Zoltán, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Szabó Márton, Vakhal Péter, megjelent: Kopint-Tárki Zrt, Budapest, 2010.