Tanulmányok listája

Elemzések és előzetes javaslatok a nemzeti számlák szerinti (nemzetgazdasági) külkereskedelmi statisztika revíziójának megalapozásához

Témavezető: Oblath Gábor. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 208 p. és 70 p. mell. ; 30 cm. Közreműködtek: Bedekovics István, Domján László, Hamar Judit, Hüttl Antónia, Kiss Ádámné, Nagy Ágnes, Oblath Gábor, Palócz Éva

Javaslatok: A nemzeti számlák szerinti (nemzetgazdasági) külkereskedelmi statisztika revíziójára és a hazai külgazdasági statisztikák egységesítésére

Témavezető: Oblath Gábor. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 64,14 p. ; 30 cm. Közreműködtek: Gyulavári Antal, Hamar Judit, Hüttl Antónia, Kiss Ádámné, Nagy Ágnes, Béres Attila, Klauber Mátyás, Nagy Krisztina, Palócz Éva

Kiegészítés: a nemzeti számlák szerinti (nemzetgazdasági) külkereskedelmi statisztika revíziójára és a hazai külgazdasági statisztikák egységesítésére készült tanulmányhoz

Témavezető: Oblath Gábor. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 32,27 p. ; 30 cm.

Internacionalizálódás és globalizáció

Témavezető: Oblath Gábor. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 247,69 p. stat.mell. p. ; 30 cm.Közreműködtek: Bodnár Katalin, Bogóné Jehoda Rozália, Hárs Ágnes, Juktusz Lilla, Kovács Zoltán Ákos, Lányi Kamilla, Palócz Éva, Pénzes Petra, Rába András

Az Európai Unió a keleti kibővüléskor és utána

Témavezető: Köves András. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 200 p. ; 30 cm. Bibliogr.: 187-200. p. Közreműködtek: Ádám Zoltán, Bartha Attila, Berényi Judit, Havasi Éva, Hárs Ágnes, Matheika Zoltán, Mervel Ida Myra, Munkácsy Gyula, Nagy Katalin, Pásztori Veronika, Rába András, Somogyi Dorottya, Szamuely László, Szilágyi Katalin, Tóth G, László

A külföldi működőtőke és a versenyképesség

Témavezető: Oblath Gábor. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 166 p. + 39 p. függ. ; 30 cm Bibliogr.: 163-166. p. A tanulmányt készítették: Hamar Judit, Bogóné Jehoda Rozália, Nagy Ágnes

A dezinfláció lehetőségei és korlátai, a lehetséges hasznok és költségek az EU csatlakozásig és azt követően: Az EMU-hoz való gyors csatlakozási igyekezet előnyei és lehetséges hátrányai

témavezető: Palócz Éva. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 87 p. ; 30 cm. Közreműködtek: Bartha Attila, Matheika Zoltán, Pásztori Veronika

“Külkereskedelem” az Európai Unió tagországaival a csatlakozás után – változások a gazdaságirányítás és a vállalatok nézőpontjából

Nagy Ágnes. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 54 p. ; 30 cm. Közreműködött: Mandel György, Nagy Krisztina

A forint árfolyam-erősödésének hatása a belföldi árakra

Bartha Attila, Szilágyi Katalin. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 50 p. ; 30 cm Bibliogr.: 53-54. p.

Gazdasági növekedés, nemzetközi tapasztalatok és a magyar gazdaság környezetének alakulása: középtávú világgazdasági prognózis (2002-2006)

Témavezető: Köves András. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 89 p. ; 30 cm. Közreműködtek: Ádám Zoltán, Bartha Attila, Berényi Judit, Bogóné Jehoda Rozália, Havasi Béláné, Nagy Katalin, Pásztori Veronika, Rába András, Somogyi Dorottya, Szilágyi Katalin, Tóth G. László

A exportorientált, fenntartható gazdasági növekedés (makrogazdasági) szabályozási háttere, különös tekintettel az árfolyampolitika és az export versenyképességének összefüggéseire

Szilágyi Katalin. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 128 p.; 29 cm. Bibliogr.: 1270128. p.

A szolgáltatáskereskedelem helye és szerepe a magyar külgazdasági stratégiában (perspektívák és tendenciák)

Borszéki Zsuzsa, Palócz Éva. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 71 p. ; 29 cm.

A magyar külkereskedelmi cserearányok alakulása a piacgazdaságra való áttérés során, jövőbeni kilátások

Témavezető: Oblath Gábor – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 84 p. ; 30 cm. Bibliogr.: 84. p. A tanulmányt készítő munkacsoport: Berényi Judit, Béres Attila, Jutkusz Lilla, Lovas Ede, Pénzes Petra

Az állami adatvagyon hasznosítása: nemzetközi tapasztalatok, javaslatok a hazai alkalmazásra

Hüttl Antónia, [ et. al ] . -. Bp.: KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány, 2002. – 198 p. ; 30 cm. Bibliogr.: 191-198. p. Közreműködtek: Hüttl Antónia, Milassin László, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Pásztori Veronika

Szolgáltatások külkereskedelmének statisztikai rendszere: Megvalósíthatósági tanulmány

Témavezető: Hüttl Antónia. -. Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 127 p.; 29 cm. Közreműködtek: Horváth Krisztina, Hüttl Antónia, Kiss Ádámné, Megyeri Krisztina, Nagy Ágnes, Nagy Krisztina

Szolgáltatások külkereskedelmének statisztikai rendszere: megvalósíthatósági tanulmány: függelék

Témavezető: Hüttl Antónia. -. Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – ism. lapsz. p.; 29 cm. Közreműködtek: Horváth Krisztina, Hüttl Antónia, Kiss Ádámné, Megyeri Krisztina, Nagy Ágnes, Nagy Krisztina

Szolgáltatások külkereskedelmének statisztikai rendszere: megvalósíthatósági tanulmány: melléklet

Témavezető: Hüttl Antónia. -. Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – ism. lapsz. p.; 29 cm. Közreműködtek: Horváth Krisztina, Hüttl Antónia, Kiss Ádámné, Megyeri Krisztina, Nagy Ágnes, Nagy Krisztina

Magyarország csatlakozása az euró-övezethez

Témavezető: Bartha Attila. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 134 p. ; 30 cm. Közreműködtek: Bartha Attila, Pásztori Veronika, Matheika Zoltán

A keleti kibővülés finanszírozása és a Strukturális Alapok jövője

Témavezető: Nagy Katalin. -. Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. 141 p. ; 29 cm. Közreműködtek: Berényi Judit, Fertő Imre, Havasi Béláné, Mohácsi Kálmán, Somogyi Dorottya

A személyek (munkaerő) szabad áramlásának hatásai: Tények és dilemmák a magyar munkaerőpiac vizsgálata alapján

Hárs Ágnes. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 137 p. ; 30 cm.

Az EU Bizottsága által készített 2001. országvélemények összehasonlító elemzése: a magyar felkészülés a többi tagjelölttel való egybevetésben és a 2000. évivel összehasonlítva

Témavezető: Köves András. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 78 p. ; 30 cm. A részanyagot készítették: Béres Attila, Békési Erika, Láng Orsolya, Hadas Veronika

Magyarország 2004-2006. évi külkereskedelmi forgalmának és vámbevételeinek előrejelzése / Imports and customs duties after the accession to the EU: Case of Hungary

Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. -39, 26 p. ; 30 cm.

A magyar-orosz gazdasági kapcsolatok néhány aktuális kérdése

Témavezető: Bogóné Jehoda Rozália. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 67 p. ; 30 cm. A tanulmányt unkacsoport tagjai: Köves András, Munkácsy Gyula, Nagy Ágnes

Ágazati és kockázati tényezők feltárása

Klauber Mátyás. – Bp.: KOPINT-DATORG; 2002. – 38 p. ; 30 cm.

Társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat az étkezési jegyek adómentességi mértékének felemeléséről

Bóc Imre, Hüttl Antónia, Klauber Mátyás. – Bp.: KOPINT-DATORG, 2002. – 27 p. : 80 p. mell. ; 30 cm.