A szellemi tulajdonjogok megsértésének, illetve egyéb termékek hamisításának gazdaságstatisztikai háttere, mérési módszerei

A tanulmányt készítő munkacsoport: Bartha Attila (a munkacsoport vezetője), Klauber Mátyás, Matheika Zoltán, közreműködött dr. Bócz Imre, megjelent: Kopint-Tárki Zrt., Budapest, 2009.

Töltse le a tanulmány összefoglalóját!