2009

Country analysis of Hungary of the Competence Distribution by Levels of Government in Relation to Regional Development Policies

The country analysis for Hungary, commissioned by Ismeri Europe, collects detailed regional data from national sources and information on distribution of competences, its evolution and the role of EU Cohesion Policy in development across different regions.

Overview of the EU policy environment shaping public expenditure management and the composition of social expenditures in the EU 15 and the EU 10

The study, commissioned by the UNICEF, aims to review the environment shaping public expenditures in general and social expenditures in particular in the new member-states (NMS) of the European Union (EU-10) as compared with the older members (EU-15).

A gazdasági válság vállalati szemmel

A tanulmányt készítő munkacsoport: Bartha Attila, Czibik Ágnes, Makó Ágnes, Tóth István János, megjelent: MKIK GVI – Kopint-Tárki Zrt. Műhelytanulmányok 2009. július, Budapest, 2009.

A szellemi tulajdonjogok megsértésének, illetve egyéb termékek hamisításának gazdaságstatisztikai háttere, mérési módszerei

A tanulmányt készítő munkacsoport: Bartha Attila (a munkacsoport vezetője), Klauber Mátyás, Matheika Zoltán, közreműködött dr. Bócz Imre, megjelent: Kopint-Tárki Zrt., Budapest, 2009.

A kultúrafinanszírozás nemzetközi tapasztalatai, kultúrafinanszírozás az Európai Unióban

A kutatást a TÁRKI a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával végezte. Pályázati azonosító: NKA 2881/0003
Az elemzést készítette: Matheika Zoltán
A kutatás vezetői: Sági Matild, Wessely Anna
Budapest, 2009.

Elemzés a kiszámítható adózási és járulékfizetési környezet megalapozása érdekében

A tanulmányt készítő munkacsoport: Palócz Éva, Nagy Ágnes, Matheika Zoltán, Bartha Attila, Kutasi Gábor, Erdős Szabolcs, megjelent: Kopint-Tárki Zrt, Budapest, 2009.

Áttekintés az állami rendszerek működéséről nemzetközi összehasonlításban

A tanulmányt készítő munkacsoport: Palócz Éva, Gém Erzsébet, Nagy Ágnes, Páczi Erzsébet, Tóth Gábor megjelent: Kopint-Tárki Zrt., Budapest, 2009.

A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról

A tanulmányt készítő munkacsoport: Palócz Éva, Matheika Zoltán, Palócz Éva, Nagy Katalin, Nagy Ágnes, megjelent: Kopint Konjunktúrakutatási Alapítvány, Budapest, 2009.

A pályaorientációs / karrier tanácsadás hatékonyságának és költségráfordításainak vizsgálata gazdasági szempontból

A tanulmányt készítő munkacsoport: Hárs Ágnes, Tóth Gábor, megjelent: Kopint-Tárki Zrt., Budapest, 2009.

The policy environment shaping public expenditures

A tanulmányt készítő munkacsoport: Hárs Ágnes, Oblath Gábor, készült az UNICEF megbízásából, Budapest, 2009.