Felmérés a készülő új Polgári Törvénykönyv új rendelkezéseinek a gazdálkodó szférára gyakorolt hatásáról

A tanulmányt készítő munkacsoport: Gém Erzsébet, Klauber Mátyás, Nagy Katalin, Páczi Erzsébet, Vakhal Péter, Budapest: Kopint-Tárki, 2008.