Macro Consumer Insight

A tanulmányt készítő munkacsoport: Bartha Attila, Palócz Éva, Budapest: Kopint-Tárki, 2007.