Edit Landau Editor of Külgazdaság

Name:              Edit Landau

Nationality:    Hungarian

Email:              edit-landau@kopint-tarki.hu

Education

1972-1976:       Karl Marx University of Economics, Financial Department, specialisation: Financial policy

Work experience:

2009:                  Editor-in-chief of a Külgazdaság (Studies in International Economics)

1987:                   columnist of Külgazdaság (Studies in International Economics)

1985-1987:         editor of Külgazdaság (Studies in International Economics)

1978-1985:         Editor in the corporate editorial office of the Economics and Law Publishing Company

1977-1978:         lecturer at the Department of Budget and Ecomics in the Ministry of Finance

1976-1977:         lecturer at the Hungarian National Bank

Language skills:

German: excellent
English: average

Other main projects:

1995-1996          Organizer and editor of publications at the Institute of Economics in the Hungarian Academy of Sciences

1992-2002         The editor of the journal entitled Gazdaság (Economy)

Activity:

The main responsibilities are: shaping the journal’s profile, building permanent and new circle of authors and cultivating relationships, organising proof-reading, following the results of economic research, permanent monitoring of the professional literature. The main fields of editorial work are the definition of the focal point of the journal, the selection of important and interesting topics, the search for and the request of authors to write articles, and the preparation of written manuscripts for publication. Furthermore, it includes the organisation of discussions on both theoretical and current topics of economic policy.

The other area of editorial work is organizing, sorting and editing study volumes. These topics include: innovation, labour market, employment and social policy issues, the situation of the civil sphere and the Roma people.

Publications:

AZ USA, Franciaország és az NSZK bankrendszere (The bank systems of the USA, France and the Federal Republic of Germany). Bankszemle, 1976, No. 6.

Innováció és vállalkozás. (Co-author: Péter Vince) Research report. OMFB, 1981.

Az utódköztársaságok fenntartják az állami megrendelések rendszerét. Beszélgetés Timár Lászlóval, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának főosztályvezetőjével (The successor republics maintain the public procurement systems. Discussion with László Timár, Head of Department of the Ministry of International Economic Relations). Külgazdaság, 1992, No. 2.

Bevezetés az innovációmenedzsmentbe(Introduction to innovation management) . PHARE-TDQM-programme, 1996-1997. Contribution in the preparation of research final report. Manuscript.

Lányi Kamilla köszöntése (Greeting of Kamilla Lányi). Külgazdaság, 1999, No. 3.

Main edited books and publications:

Az államtalanítás dilemmái: Szociálpolitikai kényszerek és választások (The dilemmas of de-stating: Social-political constraints and choices). (Editor-in-chief: Edit Landau) Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 1995.

Az államtalanítás dilemmái: Munkaerő-piaci kényszerek és választások (The dilemmas of de-stating: Labour market constrains and choices). (Editor-in-chief: Edit Landau) Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 1997.

Á. Horváth – E. Landau – J. Szalai: Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok (Born as a Roma. Studies, documents). (Editor-in-chief: Edit Landau) Új Mandátum Könyvkiadó – Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 2000.

Szociális-jog-biztonság. Válogatás az I. Országos Szociális Igazgatás Konferencia előadásaiból (Social-security-law. Selection from the lectures of the First National Social Administration Conference). (Editors: Edit Landau, László Ulicska) Szofa Alapítvány, Debrecen, 2002.

Szociális-Igazgatás-Szerkezet. Válogatás a II. Országos Szociális Igazgatás Konferencia előadásaiból (Social-Administration-Structure. Selection from the lectures of the Second National Social Administration Conference). (Editors: Edit Landau, László Ulicska.) Szofa Alapítvány, Debrecen, 2003.

Tranzitfoglalkoztatás. Módszertani gyűjtemény a hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásra épülő szakképzési projektjeihez. (Transit employment. A methodological collection for vocational training projects for the employment of disadvantaged unemployed people). (Editor: Edit Landau) Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, 2004.

Bóc – M. Klauber: A közvetítő kereskedelem szerepe a magyar exportban és importban (The role of intermediary trade in Hungarian exports and imports). Műhelytanulmány (discussion paper). (Editor: Edit Landau) KOPINT-DATORG Rt., Budapest, 2004.

Munkanélküliség, inaktivitás, munkahely-teremtés – foglalkoztatáspolitika a mai Magyarországon (Unemployment, inactivity, job creation – employment policy in today’s Hungary). (Editors: Edit Landau, Péter Vince) Kopint-Datorg Kutatási Alapítvány Külgazdaság szerkesztősége, Budapest, 2005.

A szociális képzések gyakorlata (The practice of social training). (Editor: Edit Landau) Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont, Szolnok, 2005.

Tárcatükör. (Editor: Edit Landau) Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest, 2005.

Európai Foglalkoztatási Stratégia. Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára (European Employment Strategy. Opportunities and constraints for the new Member States). (Editors: Ágnes Hárs, Edit Landau, Katalin Nagy) Kopint-Datorg Kutatási Alapítvány, Budapest, 2005.

Hablicsek – P. P. Tóth – V. Veres: A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása, 1991- 2021. KSH Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentése(Demographic situation and progression of Hungarians in the Carpathian Basin, 1991-2021. Research report of the Research Institute of Population Research of the Central Statistical Office). (Editor: Edit Landau) KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2005.

Országos Esélyegyenlőségi Hálózat. Esélyek Háza 2006 (National Equality Network. House of Opportunities 2006). (Editors: Edit Landau, Ibolya Szalai) Veled – Érted Egyesület, Budapest, 2006.

Szociális földprogram modellek (Social land programme models). (Editors: Edit Landau, Ilona Nagyné Varga) Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont, Szolnok, 2006.

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. Aktív korú nem foglalkoztatottak módszertani kézikönyve (A new type of co-operation obligation for social aid recipients. Methodological handbook for working aged, not employed). (Editor: Landau) Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete. Budapest, 2006.

A külkereskedelmi termékforgalom adatainak konzisztenciavizsgálata (Consistency assessment of foreign trade product data). Prepared by: working group of KOPINT-DATORG zRt. leader: Éva Palócz, Műhelytanulmány (discussion paper). (Editor: Edit Landau) KOPINT-DATORG zRt., Budapest, 2006.

Foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szervezetek. Tanulmányok a civil szféra átalakuló szerepvállalásáról az EU-csatlakozás után (Employment policy and nonprofit organisations. Studies on the changing role of the civil sphere after EU accession). (Editors: Edit Landau, Péter Vince) Kopint-Datorg Kutatási Alapítvány Külgazdaság szerkesztősége, Budapest. 2007.

Piacok, globalizáció, harmadik út – Lányi Kamilla válogatott tanulmányai (Markets, Globalization, Third Way – Selected Studies by Kamilla Lányi). (Editor: Edit Landau) Budapest, 2007.

Szanyi: A versenyképesség javítása együttműködéssel : regionális klaszterek (Improving competitiveness through cooperation: regional clusters). (Editor-in-chief: Edit Landau) Napvilág Kiadó, Budapest, 2008.
Z. Csizmadia: Együttműködés és újítóképesség. Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai (Collaboration and innovation. Regional features of connection networks and innovation systems). (Editor-in-chief: Edit Landau) Napvilágkiadó, Budapest, 2009.