Zoltán Matheika Senior Research Associate

matheika

Personal information

Name Zoltán Matheika
Telephone +36 1 3092641  
E-mail zoltan.matheika@kopint-tarki.hu
Nationality Hungarian

Work experience

From 2007- Research associate

Kopint-Tárki Institute for Economic Research

Research on Hungarian economy, labour market policies, economic development strategies, innovation policies

1997-2007 Research associate

Kopint-Datorg Ltd.

Research on Hungarian economy, economic development strategies, innovation policies

1996-1997 Research training fellow

Kopint-Datorg Ltd.

Research on Hungarian economy and Polish economy

 

Education and training

1991-1996 MA in Economics

Budapest University of Economic Sciences, degree in Economics, Hungary

1971-1975 University of Economics, Budapest

 

Personal Skills

Mother tongue Hungarian
Other languages: Reading Speaking Writing
English C1 C1 C1


Additional information

PUBLICATIONS

É. Palócz – Z. Matheika: A magyarországi munkaerő-helyzet áttekintése 2017 elején [An overview of the labour market situation in Hungary at the start of 2017]. Kopint-Tárki, 2017

É. Palócz – Z. Matheika – P. Vakhal: Fiskális folyamatok átrendeződése a világgazdaság fontosabb országaiban, az EU-ban és Magyarországon [Structural shifts in fiscal expenditures in the major economies, in the EU and in Hungary]. Kopint-Tárki, 2016

É. Palócz – Z. Matheika -P. Vakhal: Structural changes in Public Expenditures in the European Union since 2008 – with special regard to new member states. Kopint-Tárki Discussion Papers, No. 71. Kopint-Tárki, Budapest, 2016.

É. Palócz et al.: Survey and Study Paper on the Hungarian Investment Environment. (Contributor) Kopint-Tárki, 2016

É. Palócz – Z. Matheika: A háztartási megtakarítások szerepe a gazdaságok stabilitásában és növekedésében [The role of household savings in the stability and growth of economies]. In: Társadalmi Riport 2014, [Social Report 2014] (ed: T. Kolosi – I. Gy. Tóth), Budapest 2014

É. Palócz – Z. Matheika – Á. Nagy: A magyar vegyipar helyzete [The state of Hungarian chemical industry]. Bp. Kopint-Tárki, 2014

Oblath – Á. Hárs – Z. Matheika: Magyarország makrogazdasági folyamatai 1989 és 2012 között, kitekintés 2014-ig [Macroeconomic developments in Hungary between 1989 and 2012, outlook for 2014]. In: Sugatagi G. (ed.): Gazdaság, társadalom, fogyasztás – 1989-2014. Budapest: GfK Hungária Piackutató Intézet, 2014. p. 12-31.

Matheika: Az ifjúsági munkanélküliség magyarországi sajátosságai [The specifities of youth unemployment in Hungary]. Friedrich Ebert Sfitfung, 2013

É. Palócz et al.: A bérek konvergenciája az Európai Unióban [Wage convergence in the European Union]. (Contributor) Kopint-Tárki, 2011

Klauber – Z. Matheika: Építésztervező vállalatok helyzete a válság időszakában. Az építési szektor alakulását befolyásoló főbb tényezők számbavétele [Building Design Firms Amidst the Crisis. An Overview of the Factors Affecting Contstruction Trends]. Bp. Kopint-Tárki, 2011

É. Palócz et al.: A magyar makrogazdaság szerkezetének alakulása a rendszerváltás után, a makrogazdaság szerkezetének átalakítása a fenntarthatóság irányába [The evolution of the macrostructure of the Hungarian economy after the transition, efforts to restructure the economy toward sustainability]. (Contributor) Kopint-Tárki, 2010

Matheika: Megtakarítás, jövedelem és fogyasztás [Savings, income and consumption] in: Társadalmi Riport 2008 [Social Report 2008] (ed: T. Kolosi – I. Gy. Tóth), Budapest 2008. ISSN 1216-6561. p. 226-238.

Berényi – Z. Matheika: Információs társadalom és információs politika Kelet-Közép-Európában [Information society and information policy iin Central Eastern Europe Külgazdaság, 2006/11-12

Bartha et al: Versenyképességi tényezők meghatározása [An evaluation of competitiveness factors]. (Contributor) Bp.: Kopint-Datorg, 2005

Ádám – Z. Matheika: Az állam lehetséges szerepeinek bemutatása az egyes gazdasági és társadalmi folyamatokban, a kapcsolódó államelméleti, közgazdasági irodalom és a nemzetközi gyakorlat feldolgozásával. [Alternative roles of the state in economic and social developments. A study based on current literature on state theory and economics as well as international practice]. Bp.: Kopint-Datorg, 2004

É. Palócz et al: Az árak, a bérek és az infláció várható alakulása a csatlakozást követően, az adórendszer harmonizálásának hatása az árszínvonalra. [Prospects of price, wage and inflation evolution after the EU accession, the impact of tax harmonization on the price level]. (Contributor) Bp.: Kopint-Datorg, 2004

Köves et al: Magyarország szomszédai mint versenytársak. [Hungary’s neighbours as Hungary’s competitors]. (Contributor) Bp.: Kopint-Datorg, 2004

Reorientáció után: Magyarország külgazdasági kapcsolatai Közép- és Kelet-Európa országaival. [After reorientation: Hungary’s external economic links with the countries of Central and Eastern Europe] (Contributor) Bp.: Kopint-Datorg, 2003