Zoltán Matheika's award

Consensus_Slovenia_AwardWe are glad to announce that Kopint-Tárki’s Zoltán Matheika was named the best macroeeconomic forecaster for Slovenia in 2013 by Consensus Economics (London). Good job, Zoli!